Політика конфіденційності та обробки персональних даних


Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних (надалі за текстом – «Політика») є додатком до Умов використання сайту та їх невід’ємною частиною.
 

1.     Визначення понять

1.1.        Персональні дані (або «ПД») – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2.        Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

1.3.        Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

1.4.        Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

1.5.        Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

2.     Обсяг та мета збору ПД

2.1.1.       При використанні Вами Сайту, для замовлення доставки друкованих інструкцій з застосування медичних виробів чи відправки їх на електронну пошту, Ви можете надати через Сайт наступні дані:

-          Ваше прізвище, ім’я, по-батькові;

-          Контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса тощо);

-          Інші дані, вказані в формі.

2.1.2.       Метою обробки ПД, які вводяться Вами вручну, є:

-          Здійснення відправки замовлених Вами інструкцій з застосування медичних виробів в друкованій формі чи на електронну пошту, уточнення даних щодо відправки, ведення адміністратором Сайту звітності щодо відправки інструкцій та виконання обов’язків, покладених на нього законодавством України.

 

3.     Згода на обробку ПД та Ваші права, як суб’єкта персональних даних

3.1.   Шляхом проставлення позначки про надання згоди на обробку ПД та згоду з умовами цієї Політики Ви:

3.1.1.  добровільно надаєте свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку, включаючи збирання, реєстрацію, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (у тому числі передачу і транскордонну передачу та поширення), знеособлення, блокування, ПД, в обсязі та з метою, передбаченими цією Політикою;

3.1.2.  не вимагаєте здійснювати інформування про передачу (поширення) Ваших ПД, добровільно наданих адміністратору Сайту, третім особам чи отримання Вашої згоди на таку передачу, якщо ця передача (поширення) проводиться з метою реалізації правовідносин, обумовлених цією Політикою, чи Умовами користування Сайтом;

3.1.3.  підтверджуєте, що Ви повідомлені про збір Ваших ПД в момент їх збору, їх зміст, володільця ПД, мету збору та осіб, яким вони передаються, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт ПД має право:

3.1.3.1.  знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

3.1.3.2.  отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД;

3.1.3.3.  на доступ до своїх ПД;

3.1.3.4.  отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких ПД;

3.1.3.5.  пред’являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки своїх ПД;

3.1.3.6.  пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

3.1.3.7.  на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

3.1.3.8.  звертатися із скаргами на обробку своїх ПД до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

3.1.3.9.      застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД;

3.1.3.10.   вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД під час надання згоди;

3.1.3.11.   відкликати згоду на обробку ПД;

3.1.3.12.   знати механізм автоматичної обробки ПД;

3.1.3.13.   на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3.2.   Надана Вами згода на обробку ПД діє протягом невизначеного строку і може бути відкликана в будь-який момент. Заяви щодо відкликання згоди на обробку своїх ПД та інші заяви та запити на реалізацію Ваших прав, як суб’єкта персональних даних, мають направлятися Користувачами в письмовій формі за адресою: ТОВ «Кратія Медтехніка», місцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21.

3.3.   Вводячі ПД на Сайті Ви гарантуєте,що Ви досягли повноліття, не маєте обмежень які стосуються дієздатності, та що такі дані є Вашими персональними даними і не належать третім особам.

3.4.   Для цілей та в розумінні чинного законодавства (в т.ч, але не виключно, Закон України «Про захист персональних даних») володільцем та розпорядником ПД є адміністратор сайту (ТОВ «Кратія Медтехніка», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 38670845, місцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21).

 

4.     Зміни до Політики

Компанія залишає за собою право переглядати та змінювати умови Політики. Використовуючи сайт Ви підтверджуєте, що ознайомлені та погоджуєтесь з чинною редакцією Політики, включаючи усі зміни та доповнення до неї.